Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Macek, Havlíčková Marie
Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Českých Budějovicích

In: Průzkumy památek 1/1997, ročník 4, str. 142-148

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Seznam stavebně historických průzkumů archivovaných v Památkovém ústavu v Českých Budějovicích je z převážné většiny tvořen průzkumy specializovaného ateliéru SÚRPMO, zpracovávanými ve standardní podobě dle uvedeného seznamu od druhé poloviny 60. let. Mezi autory se nejčastěji vyskytuje jméno PhDr. Ing. Jana Muka, který se dlouhodobě specializoval mimo jiné právě na architekturu jižních Čech, ke které měl osobně velice blízko. Oproti jiným regionům je zde velice podrobně zpracována řada městských domů (České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Český Krumlov, Písek a Prachatice), které vytvářejí velmi hodnotný soubor. Určitou paralelu lze spatřovat v průzkumech v Kutné Hoře, připadně v severočeském Mostu (obé zpracovával opětně především J. Muk, jenž se věnoval i dalším historickým městům), částečně pak v Hradci Králové či Pardubicích.
Tento pozoruhodný soubor bude jistě sloužit jako výchozí studijní materiál pro poznání našich měšťanských domů, zejména pro období pozdní gotiky a renesance 16. století. Lze jen doufat, že započatá řada bude i nadále doplňována s ohledem na rychle, snad až překotně se proměňujcí městskou zástavbu, a to zejména v méně přístupných, a proto i méně známých interiérech. Mnohé poznatky je totiž možné shromáždit, zdokumentovat a vyhodnotit v současné době již naposledy.