Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMartin Ebel, Ladislav Svoboda
Zámecký areál v Cerekvici nad Bystřicí

In: Průzkumy památek 2/1997, ročník 4, str. 88-101

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Historický a stavební vývoj zámku, pokusy o hmotové rekonstrukce jednotlivých stavebních fází.