Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeAlena Nachtmannová
Stavební činnost v Rakovníku v letech 1515–1530 ve světle knihy počtů

In: Průzkumy památek 1/1998, ročník 5, str. 84-103

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Stavební rozmach města v 16. století jedinečně dokumentuje česky psaná městská kniha počtů.