Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePavel Borský, Dagmar Černoušková, Lubomír J. Konečný
Kostel sv. Leonarda v Mušově

In: Průzkumy památek 2/1998, ročník 5, str. 21-46

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Výsledky stavebně historického průzkumu z roku 1996, který navázal na předchozí záchranný průzkum z let 1977–1979 v souvislosti s budováním vodního díla Nové Mlýny (zjištění reziduí starší románské stavby, nálezy votivních předmětů a objev fragmentů gotické nástěnné výmalby interiéru).