Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMartin Ježek, Jiří Slavík
K možnostem interpretace nálezů v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři (cesta jedné hypotézy do encyklopedií)

In: Průzkumy památek 2/1998, ročník 5, str. 118-139

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Kritické zhodnocení dosavadní interpretace stavebně historického vývoje kostela a jeho uvažované souvislosti s městským hradem, nové poznatky.