Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMartin Jeľek
E. Łużyniecka, Architektura ¶redniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubi±skiej

In: Průzkumy památek 2/1998, ročník 5, str. 148-149

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Recenze