Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Macek, Pavel Zahradník
Toskánský palác – představy architekta a stavebníka v konfrontaci s daným prostředím

In: Průzkumy památek 1/1999, ročník 6, str. 21-40

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Na příkladu Toskánského paláce autoři uvádějí základní skutečnosti, které jsou určující pro výslednou podobu stavby. K detailnímu poznání tohoto paláce přispěla nalezená archiválie – inventář místností z r. 1718, který byl porovnáván s dalšími dochovanými plány.