Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Sommer
Raně gotická profilace klenebních žeber v hlavní lodi a v presbyteriu městského farního kostela v Písku

In: Průzkumy památek 1/1999, ročník 6, str. 53-55

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Prezentace nově změřených profilací klenebních žeber, odlišných od dosavadních publikací; metodické návrhy.