Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Macek, Pavel Konečný
Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Olomouci

In: Průzkumy památek 1/1999, ročník 6, str. 88-98

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Další ze seznamu v našem časopisu publikovaných stavebně historických průzkumů pochází z archivu Památkového ústavu v Olomouci. Naprostá většina zde uložených materiálů se týká měšťanských domů, i když i zde jsou uloženy průzkumy dalších významných architektonických památek. Největší pozornost je věnována právě Olomouci, kde se podařilo vytvořit a shromáždit vysoce reprezentativní soubor významných památek tohoto typu. Také další města jsou zastoupena; zmínit lze zejména objekty z Prostějova, Šumperku, Tovačova Zábřehu a zvláště Uničova. Soubor památkových objektů Štramberku přechází do oblasti lidové architektury, jíž je i v této oblasti věnována pozornost (např. obec Příkazy). Dále jsou pochopitelně zastoupeny i další typy památek, jako zámky, hrady či sakrální objekty, z nichž některé překračují hranice regionu (kraje).
Zpracovatelé pocházejí ze SÚRPMO Praha, nověji ve značném počtu ze samostatného pracoviště v Památkovém ústavu v Olomouci (PÚOL) i od dalších jednotlivých autorů.
Pozornost věnovaná měšťanské architektuře je pozoruhodná. Možná by bylo vhodné doplňovat archiv postupně i o průzkumy dalších představitelů tamějšího památkového fondu, případně jeho detailní poznání inspirovat. V seznamu publikované průzkumy tuto tendenci již naznačují.