Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Müller
Český Krumlov v umělecko-historické literatuře, bilance a perspektivy

In: Průzkumy památek 2/1999, ročník 6, str. 3-20

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Zhodnocení výsledků ,,krumlovských výzkumů" posledních padesáti let na základě retrospektivní recenze knihy V. Mencla a kol. ,,Český Krumlov. Jeho život a umělecký růst." (Základní oborové syntetické publikace, práce vlastivědného, turistického a průvodcovského charakteru, literatura archeologická, obecně historická, nepublikované průzkumy, restaurátorské zprávy.)