Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeAnna Kubíková
Středověký českokrumlovský hrad ve světle archivních pramenů

In: Průzkumy památek 2/1999, ročník 6, str. 106-110

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Shrnutí a revidování písemných pramenů ke středověkým dějinám hradu se zvláštním ohledem na jeho stavební podobu.