Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZuzana Všetečková
Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

In: Průzkumy památek 1999-Příloha, ročník 6, str. 1-212

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Úvodní studie s chronologickým zhodnocením jednotlivých památek z doby románské, raně a vrcholně gotické, z období krásného slohu a pozdní gotiky. Těžiště práce spočívá ve vypracování katalogových hesel jednotlivých lokalit formou malých monografií (45 objektů), seznam literatury, ikonografický seznam a německé resumé. (příloha časopisu Průzkumy památek č. 1999/1)