Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Macek
K diskusi o metodice stavebně historického průzkumu

In: Průzkumy památek 2/2000, ročník 7, str. 235-237

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Shrnutí připomínek, které byly v diskusi vzneseny k připravovanému novému vydání metodiky SHP a kritika převládajících přístupů zkoumání.