Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMartin Ebel
Seznam SHP odevzdaných v roce 1999 v rámci grantu GA ČR 103/97/0593 do Státního ústředního archivu

In: Průzkumy památek 2/2000, ročník 7, str. 238-242

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V roce 1999 nadále pokračoval grant, na jehož základě je budován archiv stavebně historických průzkumů. Další pokračování grantu bylo schváleno grantovou agenturou do roku 2002 (grant GA ČR 103/00/1191). Níže uvedené průzkumy v klasické "tištěné" podobě lze prezenčně studovat v badatelně 1. oddělení SÚA, Milady Horákové 133, Praha 1, průzkumy na CD-ROM zatím na FA ČVUT. Prezentace všech uložených stavebně historických průzkumů je zveřejňována na internetové adrese: www.shp.cvut.cz. Další informace je možno na vyžádání získat na tel. 02/2435 5528, e-mail: ebel@fa.cvut.cz.