Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeVladislav Razím, Martin Ježek
Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

In: Průzkumy památek 1/2001, ročník 8, str. 37-66

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Situace, stavební průzkum středověkého kostela a jeho nejbližšího okolí, vztah městské fortifikace k chrámovému presbytáři, polemika s předpokladem raně gotického hradu.