Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMilada Radová-Štiková
Sklípkové klenby karlštejského purkrabství

In: Průzkumy památek 1/2001, ročník 8, str. 73-78

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Slohová orientace a stavebně technické provedení je spojeno osobou stavebníka se severočeskými a dále míšeňskými vlivy. Návrhy Mockerových úprav purkrabství.