Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeRadim Vrla
Stavebně historický průzkum půdních prostor východní části jádra hradu Malenovice

In: Průzkumy památek 1/2001, ročník 8, str. 78-88

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Dnešní jádro hradu Malenovice je možno rozdělit na 2 části; V. část obsahuje původní hradní jádro ze 2.poloviny 14.století, Z.část zaujímá plochu bývalého předhradí. Průzkum se zaměřil na půdní prostory V.části jádra, kde je patrný vnitřní líc původní obvodové hradby. Ve V.části je zde zachován zbytek hradby a obytné stavby s interiérovými omítkami (obr.6/13, 6/16) z doby založení hradu. V 1.polovině 15.století byly do obvodové hradby vsazeny konstrukce, dnes až na malé zbytky trámů zaniklé (obr.6/18). Ve 2.polovině 15.století byl na starší hradbě vystavěn průběžný střelecký ochoz. V jeho poprsní zídce se pravidelně střídají prosté, štěrbinové střílny s mělkými výklenky, jejichž horní část zaujímá průstřelnice (obr.6/I.-XXI.). V průstřelnicích se dnes zčásti dochovaly trámky po zaklesnutí hákovnice. Na nárožích byl ochoz zřejmě doplněn střeleckými arkýři. V pozdějším složitém stavebním vývoji došlo k zaslepení většiny střílen a k nadezdění poprsních zídek do dnešní výšky.