Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Bláha, Tomáš Borovský, Petr Czajkowski, Dalibor Hodeček
Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy

In: Průzkumy památek 1/2001, ročník 8, str. 104-118

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Podrobný stavebně historický průzkum kostela sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy provedený kolektivem pracovníků Památkového ústavu v Brně v roce 1999 shrnul a revidoval výsledky předchozích výzkumů tohoto objektu. Na základě detailní archivní rešerše k dějinám kostela i obce a po rozboru otázek a dobových souvislostí týkajících se udílení a přenosu patronátního práva se autoři přiklánějí k názoru, že k založení vsi a tedy i kostela mohlo dojít někdy mezi léty 1233 a 1256. Tomuto závěru odpovídají i výsledky slohové komparace při rozboru kamenného portálu vstupu v jižním průčelí (obr. 3; 5) stejně jako přehodnocení názorů na stavebně historický vývoj půdorysné a hmotové skladby kostela (obr. 26) podle nejnovějších poznatků z terénního průzkumu. Klenuté polygonální presbyterium se současnou přístavbou sakristie je řazeno do druhé poloviny 14. století. Definitivně není dosud rozřešena otázka zaklenutí. Klenba v závěru presbyteria nese známky překlenutí s opětným použitím kamenných žeber. Stará loď měla rovný strop snad až do počátku 18. století, kdy byla prkna z malovaného záklopu použita pro bednění v okapové části střechy. Významným přínosem se staly výsledky dendrochronologického rozboru smrkových a jedlových trámů použitých pro zhotovení krovů. Nejstarší konstrukce krovu nad presbyteriem je datována zjištěným kácením dřeva na přelomu let 1496/97, mladší střecha se zbytky stolice barokní věže nad nízkou starou lodí pak 1710/11. Ve stejné době se na severní straně kostela objevila přístavba márnice. Poslední významná stavební etapa je doložena původní plánovou dokumentací Johanna Zeißla z roku 1805. V následujících letech se nad střechou přistavěné lodi objevila nová věž a někdy kolem poloviny 19. století byla odstraněna jižní předsíň. V letech 1998 až 1999 proběhla generální oprava střech. Současně byla zjištěna barevná úprava spodních vrstev omítek na vnější straně presbyteria. Jde o pozdně středověké červené iluzivní nárožní kvádrování a diamantové lemování okenních špalet (obr. 30), dále o starší hnědé a naopak mladší modrošedé lemování oken.
Uskutečněný komplexní stavebně historický průzkum dokládá nezbytnost interdisciplinární spolupráce při poznávání architektonických památek se složitějším stavebním vývojem, třebaže se v uvedeném případě jedná o příklad z venkovského prostředí.