Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Varhaník
Zvonice kostela sv. Klimenta v Mirovicích

In: Průzkumy památek 1/2001, ročník 8, str. 121-125

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Zvonice kostela sv. Klimenta v Mirovicích, okres Písek, je poměrně mohutná hranolová stavba, vysoká po hlavní římsu 17 m. Je situována v dominantní poloze poblíž kostela, jehož raně gotický portál poukazuje ke vzniku v polovině 13. století. Ve 14. století je v Mirovicích zmiňován písemnými prameny kostel "na hradě", ovšem bližší zprávy o hradě chybí. Dosavadní literatura většinou předpokládala, že areál kostela byl opevněn. Zatímco horní, barokní část zvonice pochází z roku 1674, spodní, vyzděná do výše 5,7 m byl přičítán starší, dokonce středověký původ. Vzhledem k tomu, že povrchový průzkum nemohl přinést v otázce stáří spodní části zvonice uspokojivou odpověď, byla provedena dendrochronologická analýza dubového překladu štěrbinového okénka v 1. patře, která prokázala stáří posledního letokruhu do roku 1590 s hypotetickým určením smýcení stromu v roce 1604. Na základě těchto zjištění lze spodní část zvonice považovat za renesanční novostavbu pravděpodobně z počátku 17. století.