Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePavel Borský, Dagmar Černoušková, Josef Kyncl
Dům v Zelenářské ulici č. 5 ve Znojmě

In: Průzkumy památek 1/2001, ročník 8, str. 126-132

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Dům čp. 22 (dříve čp. 351) na Zelenářské ulici č. 5 se nachází v bloku při horním okraji Dolního náměstí, který od západu vymezuje ulice Pasířská a z jihu Velká Mikulášská spojující náměstí s prostranstvím u kostela sv. Mikuláše. Dispozici na parcele lichoběžníkového tvaru o šířce asi 20 m tvoří hloubkově orientovaný trojtrakt se střední vstupní síní, z níž vede klenutá chodba do dvora, který byl původně obestavěn ze tří stran. Zčásti podsklepený patrový dům s mezipatrem v levé části dispozice je zastřešen dvěma sedlovými střechami a pultem nad levým traktem. Střechy zakrývá rovná atika. Autoři průzkumu předpokládají, že středověkým jádrem domu je podsklepený dvoudílný jednotrakt na pravé straně parcely. Gotický dům sestával v úrovni sklepů ze dvou obdélných prostor téměř shodné šířky o délce 10 a 9 m, které jsou zahloubeny v jedné úrovni. Nelze zcela vyloučit, že zalomení linie obvodového zdiva, patrné v suterénu, určuje původní ukončení domu ve starší uliční čáře, která byla později posunuta. Sklepy odděluje příčka, v níž je zazděn z obou stran odřezaný trám, který je zbytkem podélného průvlaku staršího stropu. Trám byl dendrochronologicky datován do doby po roce 1434, kdy byl strop asi obnoven. Dřevo bylo získáno na stejné lokalitě jako trámy užité na stavbě domu č. 15 na Zelenářské ulici. Ve zvýšeném přízemí přiléhal na straně průjezdu do dvora původně asi delší peron, jehož pozůstatkem je i zadní pilíř klenby síně. Na jeho úroveň vedlo schodiště, pod jehož ramenem se krátkou šíjí s lomeným okoseným portálkem sestupovalo do předního sklepa. Vstup do zadního sklepa zprostředkovala druhá sklepní šíje s portálkem pod peronem. Předpokládaná gotická zástavba na levé straně parcely se nezachovala. Za stavební konjunktury po požáru města v roce 1490 byl dům ve 40. - 50. letech 16. století přestavěn. V gotickém domě byly zaklenuty sklepy a byl zde nově vyčleněn třetí díl č. 108. Na trojdílném půdoryse byl vystavěn patrový levý trakt s mezipatrem, jehož vložením byly vyrovnány rozdíly oproti středověkému domu se zvýšeným přízemím. Tehdy rovněž vznikla velká klenutá síň v přízemí s charakteristickým přemostěním chodby do dvora napříč situovaným schodištěm do patra. Zbývající prostory byly zaklenuty v 70. - 80. letech 16. století. Na konci peronu, kde se zachoval průlezný komín, byla zřejmě umístěna nejstarší černá kuchyně, která se po renesanční přestavbě přesunula do nově vzniklého třetího dílu domu. Umístění kuchyně na konci peronu je shodné se zkoumaným dvoudílným domem na široké parcele na Zelenářské ulici č. 15, kde byla po přeměně dýmné jizby na světnici černá kuchyně zprvu vysunuta na konec peronu a teprve později umístěna ve vydělené části zadního dílu domu. Blízké je také uspořádání domu na Velké Mikulášské č. 3. V dispozici bylo rozeznáno schéma síňového domu otočeného podélně k uliční čáře. Autoři vyslovili hypotézu, zda tato varianta nepředstavuje ve Znojmě archetyp zástavby na široké parcele přinejmenším v okolí kostela sv. Mikuláše.