Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePavel Zahradník
O vzniku zámku ve Veltrusích

In: Průzkumy památek 2/2001, ročník 8, str. 85-96

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: První stavební etapa veltruského zámku, této významné realizace českého vrcholného baroka, byla až dosud opředena četnými záhadami, týkajícími se jak doby stavby zámku, tak i osoby projektanta a dalších umělců, kteří na stavbě zámku pracovali. Po uspořádání chotkovského rodinného archivu se však vynořily dosud neznámé písemné prameny, které umožnily značnou část těchto otázek vyřešit. V první řadě jde o dva druhy pramenů - jednak o dosud zcela nevyužité účty domácí pokladny stavebníka zámku Václava Antonína Chotka, dochované však pouze pro léta 1705-1708 a 1712, jednak o kalendáře, do kterých si Chotek heslovitě po léta zaznamenával nejrůznější události, které ho potkaly. Z těchto kalendářů jsou pro nás zajímavé zvláště ty, jež pocházejí z let 1704-1719, přičemž ovšem kalendáře z let 1707, 1712-1713 a 1715-1717 se nedochovaly.
Po prostudování těchto a dalších nově nalezených pramenů lze tedy první, vrcholně barokní etapu stavby veltruského zámku shrnout následovně: Projekt k veltruskému zámku zhotovil pro Václava Antonína Chotka již roku 1704 architekt Giovanni Battista Alliprandi; se stavbou, kterou prováděl stavitel Canevalle (snad Marco Antonio), však bylo zřejmě započato až v roce 1706. Ještě na začátku stavební sezóny v roce 1708 provedl jakési úpravy původního projektu Jan Blažej Santini Aichel, ale nejpozději v první polovině následujícího roku již byla hrubá stavba hotova. V následujících několika letech se pracovalo na výzdobě a vnitřním zařízení zámku. Štuková výzdoba je dílem Giovanniho Domenica Spazia, jenž na ní pracoval v letech 1709-1711, nejmenovaný malíř je tu doložen v letech 1709-1710, sochař František Antonín Kuen pak na počátku roku 1711. V roce 1712, kdy Chotek žádal o povolení, aby se v zámecké kapli mohly konat bohoslužby, byl již veltrusk_ zámek zjevně hotov.