Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMartin Ježek, Jan Sommer
Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi

In: Průzkumy památek 2/2001, ročník 9, str. 97-109

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Příspěvek k objasnění geneze obce, vztah kostela (archeologický výzkum kostela, popis budovy, datace) a zaniklého hradiště (shrnutí dosavadních zpráv o kostele a o raně středověkém hradu).