Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZdeněk Dragoun
Poznámka k nejstarším partiím domu čp. 438/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském

In: Průzkumy památek 1/2002, ročník 9, str. 100-103

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Nebyl potvzen dřívější předpoklad románského původu suterénu v zadní části parcely, ale naopak byla jako románská určena část stavby v jihovýchodním rohu sklepa.