Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Sommer
Dílčí poznatky o vzniku a stavebních úpravách zámku ve Veltrusích

In: Průzkumy památek 1/2002, ročník 9, str. 135-142

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Zpráva o poznatcích z průzkumu fasád barokního zámku navazuje na výsledky archivního výzkumu, které byly publikovány v minulém čísle časopisu. Zámek vznikl v letech 1704 až 1709. Průzkumem stavby bylo doloženo prodloužení čtyř křídel zámku v rozsahu dvou okenních os, k němuž došlo asi po polovině 18. století. Byly dokumentovány podrobnosti konstrukčního řešení architektonických článků. V obvodových zdech prvotní stavby byly zjištěny pozůstatky komínových průduchů. Obsluha kamen původně probíhala z venkovních teras, což zřejmě souviselo s předpokládaným obýváním objektu jen mimo zimní období. Pozoruhodné je, ža ačkoliv rozšíření zámku proběhlo s odstupem asi padesáti let, byly při něm důsledně opakovány architektonické prvky prvotní stavby (tvary oken se suprafenestrami, střídavě pravoúhlá a zaoblená nároží). Prvotní stavba ovšem měla výrazně převýšenou kompaktní siluetu, po rozšíření však působí spíše rozložitým a vyváženým dojmem.