Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMichal Panáček
Nález rytiny podélné vazby krovu na kostele v Lounkách

In: Průzkumy památek 2/2002, ročník 9, str. 138-141

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Na kostele sv. Mikuláše v Lounkách na okrese Litoměřice byl v roce 2002 objeven a zdokumentován zajímavý detail. Do nejvyššího pískovcového štuku pod římsou pultové šikminy odstupnění je na jižním hranolovém opěrném pilíři presbytáře vyryto jednočárové prutové schéma minimálně dvou typických a jednoho závěrového pole centrální rámové stolice podélné osové vazby krovu, typologicky odpovídající pozdně středověkým konstrukcím. Schéma na rytině však neodpovídá dnešní podobě krovu nad presbytářem, který je hambalkové konstrukce podélně vázaný ležatou stolicí. Jeho vznik je dendrochronologicky datován smýcením stromů na přelomu let 1556/57. Nabízí se proto varianta, že nalezené schéma je podobou původního krovu, který vznikl při výstavbě nad novým presbytářem snad již někdy v průběhu 15. století.