Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeRadim Vrla
Hrad Starý Světlov

In: Průzkumy památek 1/2003, ročník 10, str. 96-108

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Zříceniny hradu Starý Světlov leží v západní části hřebene Vizovických vrchů (609 m n. m.) u Luhačovic ve Zlínském kraji. Na lokalitě byl proveden archeologický výzkum (1983) a stavebně historická pozorování, dále byla zpracována podrobná rešerše historických údajů.
Založení hradu je kladeno do poloviny 14. století, nejstarším známým vlastníkem a zřejmě i stavebníkem byl významný rod Šternberků. V1. polovině 15. století se hrad stává strategickou pevností s předpokládaným pobytem početné bojové družiny. Ve 2. polovině 15. století byl poškozen (zřejmě v souvislosti s česko ? uherskými válkami) a na počátku 16. století se připomíná jako pustý.
Nejstarší jádro hradu tvořil mnohoúhelník hradební zdi (tl. 170-180 cm), ke které byl na severovýchodní straně přiložen úzký a protáhlý kamenný palác. Hlavní hradba byla obklopena parkánem a vnějším opevněním (příkop a val), na které navazovalo na jihozápadním předhradí se zástavbou lehčí konstrukce. Zřejmě v 1. polovině 15. století došlo ke stavebním úpravám jádra (vložení kleneb do paláce, přestavba parkánové zdi s vysunutým branským objektem) i předhradí (rozšíření areálu jihozápadním a severozápadním směrem).
Opuštěné zříceniny byly poškozeny především rozebíráním na stavební materiál, v nedávné době zde byly zaznamenány pirátské výkopy, které památku dále poškodily..
Archeologické nálezy potvrzují výše uvedenou dataci vzniku a zániku hradu (s dobýváním hradu ve 2. pol. 15. století může souviset nález zlomku kamenného projektilu z houfnice). Zajímavé je zjištění kompaktního vápenného nátěru vnějšího líce parkánové hradby; obdobná úprava zatím nebyla na moravských hradech zjištěna.