Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Varhaník
K počátkům hradů Rožmberka a Českého Krumlova

In: Průzkumy památek 1/2004, ročník 11, str. 53-60

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Oba hrady Vítkovců v nejjižnější části Čech, Rožmberk a Český Krumlov, se vyznačují dvojicemi jader, dolním a horním hradem. Dvoupólovou dispozici Dolního hradu na Rožmberku a Horního hradu v Českém Krumlově s dvojicí hranolových věží lze zřejmě odvozovat od rakouského hradu Weitra, založeném Kuenringy na počátku 13. století na jimi kolonizovaném území, nedlouho předtím odtrženém od přemyslovských Čech. Půdorys hradu Weitra je znám z renesančního plánu z doby před rokem 1588 a odpovídá oběma jihočeským hradům, založeným ještě před polovinou 13. století.
Krumlovský Horní hrad se zřejmě svými rozměry podstatně nelišil od Dolního hradu v Rožmberku. Jak snesená západní věž, tak kaple s další věží se z relativně pravidelného, víceméně obdélného půdorysu hradu vymykají a nasvědčují tomu, že jsou nejspíše pozůstatkem menší a v podélné ose poněkud jinak orientované původní dispozice. Výstavba třetí věže na východní straně nejspíše náleží až pozdějšímu rozšíření.
Ačkoli to nelze prokázat analýzou architektonických článků, které se z nejstarší výstavby všech tří hradů nedochovaly, je pravděpodobné, že ve zprostředkování tohoto importu mohla sehrát roli huť cisterckého kláštera ve Zwettlu.