Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Škabrada
Příspěvek k poznání počátků současné legendy grafického výstupu stavebněhistorických průzkumů

In: Průzkumy památek 1/2004, ročník 11, str. 188-192

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V archivních materiálech ústavu dějin architektury na Fakultě architektury Technické univerzity v Praze byl nedávno nalezen soubor plánů z druhé poloviny třicátých let 20. století s podrobnou dokumentací dvou domů na Staroměstském náměstí v Praze. Do plánů jsou pomocí barevné legendy zaznamenány dva druhy rozborů zdiva a vodorovných konstrukcí - použité stavební hmoty a také historický rozbor - tedy vyznačení stáří jednotlivých částí stavby. Vybarvení je provedeno v půdorysech a řezech, měřítko výkresů je velmi podrobné - 1 : 50.
O celé akci se zatím podařilo zjistit pouze některé údaje. Průzkumové práce zřejmě využily rozsáhlou rekonstrukci obou domů, k níž došlo v letech 1934 - 35, čistopisy výkresů jsou datovány 1937. Způsob zobrazení historického rozboru je zajímavý tím, že předznamenává grafickou legendu stavebně historického průzkumu o cca 20 let dříve, než byla posléze rozvinuta v poválečném období při rozsáhlých výzkumech v Praze a jinde v Čechách. Výjimečná je míra podrobnosti provedení, která se později prováděla jen zcela ojediněle. Zachované výkresy jsou pravděpodobně jen částí původně rozsáhlejšího elaborátu.
Autor výkresů ing. arch. Jan Nepomucký se narodil v roce 1895, vystudoval (v letech 1914 - 20 a 1922 - 23) Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství na pražské Technické univerzitě, kde posléze v letech 1924 - 26 působil jako asistent. Zatím se nepodařilo nic zjistit ani o jeho dalším působení, ani o případném vztahu nalezeného elaborátu k osobě Oldřicha Stefana, pozdějšího průkopníka metodiky stavebně historického průzkumu a profesora na téže škole (oba badatelé byli spolužáci, přičemž O. Stefan zahájil svou školní kariéru rovněž jako asistent - na jiném ústavu - v témž roce jako Jan Nepomucký).