Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeLuboš Lancinger
Jindřišská věž na Novém Městě pražském ve světle archivních pramenů

In: Průzkumy památek 2/2004, ročník 11, str. 165-172

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: U Jindřišské věže, jedné ze čtyř samostatně stojících zvonic na Novém Městě pražském se naskytl rozpor v datování její stavby. Podle uznávaného názoru W. W. Tomka měla být postavena v letech 1472-76. Měla nést nové těžké zvony, jimž subtilní věž kostela sv.Jindřicha nedostačovala. Již někteří Tomkovi současníci však poukazovali na její mladší, renesanční znaky. Nově nalezené archivní prameny dokládají, že v 15. stol. byla postavena jen "hranice", zvonová stolice, patrně podezděná. Až ke konci 16. stol. byla postavena kamenná věž v plné výšce s jehlanovou střechou, nejisto zda ze základu nově nebo s využitím substrukce z 15. stol. Po poškození za pruského obležení byla věž opatřena novým, avšak slabým krovem, který roku 1801 přelomila. Až roku 1879 dostala věž podle projektu arch. J. Mockera monumentální, 35 m vysokou dlátkovou střechu s věžičkou. Všechny kamenné renesanční prvky byly však pro sešlost nahrazeny gotizujícími.