Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeDobroslava Menclová
Exkurz: Zpráva o výkopu na hradě ©vihově, provedeném ve dnech 11.–28. listopadu 1951

In: Průzkumy památek 1/2005, ročník 12, str. 33-36

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Příspěvek k vnějąímu i vnitřnímu opevnění hradu, nálezy ze zásypů, sondy podlah hradních budov.