Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJindřich Nusek
Nález architektonických fragmentů v kostele sv. Bartoloměje v Divišově (Příspěvek ke středověké podobě stavby)

In: Průzkumy památek 1/2005, ročník 12, str. 96-99

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V případě kostela sv. Bartoloměje v Divišově se literatura dosud omezovala na konstatování, že stávající barokní budova nahradila starší objekt, zničený při požáru městečka 8. června roku 1742. Rekonstrukce probíhající od roku 2004 by mohla ozřejmit stavební vývoj kostela, včetně nejstarších fází. Důležitým přínosem se stal objev architektonických fragmentů, sekundárně vložených do vnitřních líců schodišť po bocích západní věže. Fragmenty byly součástí pozdně románského portálu kostela, jehož původní podobu může doložit zřejmě pouze archeologický výzkum. Fragmenty lze velmi přibližně datovat do let 1230–1260.