Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeVeronika Bezděková, Linda Foster
Archivní průzkum bývalého špitálního kostela sv. Jana Evangelisty ve Švihově

In: Průzkumy památek 1/2005, ročník 12, str. 99-104

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Článek shrnuje poznatky z archivního průzkumu, který zpracovala V. Bezděková v roce 2004. Kostel byl založen před rokem 1342, v roce 1504 byl přestavěn a vyzdoben v pozdně gotickém slohu. Špitál, který ke kostelu patřil již od 14. století, nebyl dosud lokalizován. Průzkum doplnil údaje ze středověkého až novověkého období existence kostela a špitálu – práva špitálníků, platy špitálu a ritus bohoslužeb. Autorka průzkumu zjistila nové podrobnosti o průběhu zrušení kostela a následné dražbě. Po roce 1788 byl kostelík přestavěn na byty. Vestavěné konstrukce dvou bytů včetně černých kuchyní zanikly po povodni v srpnu 2002. Současná obnova obydlí není jednoduchá nejen z hlediska památkové péče.