Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZdeněk Dragoun, Michal Dragoun
K archeologickému nálezu pozůstatků písemností v domě čp. 353/I na Starém Městě pražském

In: Průzkumy památek 1/2005, ročník 12, str. 104-110

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Při záchranném archeologickém výzkumu v roce 1998 v domě čp. 353/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském byla prozkoumána spodní partie odpadní jímky, obsahující kolekci nálezů z první poloviny 17. století (především keramika a sklo). Zvrstvení zásypu i dislokace nálezů hovoří pro jednorázový zásyp jímky, související podle stop ohoření na předmětech z organických hmot s dílčím požárem na lokalitě. Podle identifikace malovaného erbu na torzu skleněné láhve souvisí nálezy s vlastnictvím domu Mikulášem Františkem Turkem, staroměstským primátorem. Ten dům vlastnil od r. 1634 a zmíněný erb odpovídá stavu před jeho polepšením v roce 1649. Za výjimečné nálezy lze označit tři větší fragmenty pergamenů, z toho dva se zachovaným písmem, datovatelným do poslední třetiny 14. či počátku 15. století. Tyto zlomky představují patrně zbytky dvou různých knih, postižených požárem. Přečtení tří počátků řádek na jednom z fragmentů umožnil zjištění, že se v tomto případě jedná o text žalmu 140 z biblické Knihy žalmů. Uchovávání latinské bible či spíše liturgické knihy ještě na počátku 17. století odpovídá poznatkům získaným studiem dobových kšaftů a inventářů pozůstalostí, které potvrzují relativní četnost knih mezi pražskými měšťany a dominanci náboženské literatury mezi nimi.