Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeHana Myslivečková
Manýristický bronzový náhrobek Jana Bedřicha Breinera v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci

In: Průzkumy památek 1/2005, ročník 12, str. 110-117

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Článek je věnován ojedinělému, avšak doposud opomíjenému manýristickému bronzovému náhrobku Jana Bedřicha hraběte Breinera (Breunera) v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, zhotovenému mezi lety 1637/1638 – 1642. Do novostavby jezuitského chrámu byl sepulkrální monument dobrodince olomoucké jezuitské koleje přenesen ze starého kostela a zakomponován historizujícím způsobem do jeho barokní výzdoby, podobně jako renesanční náhrobek jejího zakladatele biskupa Viléma Prusinovského z Víckova.
Průzkum, revidující některé rozporuplné údaje v dosavadní literatuře, prokázal, že se jedná o osmidílný bronzový odlitek provedený technikou ztraceného vosku. Konstatoval také jeho koncepční polaritu, která spočívá v tradiční renesanční typologii figurální části a současném raném výskytu rozvinutého ornamentu boltcového charakteru.
Podařilo se zjistit, že náhrobek byl odlit v olomoucké dílně mědilitce Jiřího Zwergra, který za něj dostal zaplaceno v roce 1642. Geneze modelu se však jeví vzhledem k rozdílnému charakteru sochařského provedení složitější. Je možné, že se na tvorbě ornamentální části mohl podílet některý z tvůrců usazených trvale v Olomouci, nebo spíše některý z italských štukatérů, zaměstnaných na zdejších nečetných biskupských či jezuitských stavebních podnicích té doby. Vyloučena však není ani možnost, že provedení návrhu či modelu mohlo být objednáno spolu s relikviářem sv. Pavlíny Filipem Bedřichem Breinerem ve Vídni. Tento synovec zemřelého, světící biskup olomoucký a od roku 1639 biskup vídeňský, musel být jistě při příležitosti dokončování přestavby zdejšího biskupského paláce v úzkém kontaktu s významnými, avšak, bohužel, prameny jmenovitě nedoloženými umělci.