Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJana Pechová
Interpretace leteckého archeologického snímkování zámeckého areálu na Valči

In: Průzkumy památek 1/2005, ročník 12, str. 118-128

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V příspěvku jsou shrnuty analýzy a interpretace leteckého archeologického snímkování zámecké zahrady a přilehlé krajiny.
Zámecký areál ve Valči se nachází v západních Čechách asi 35 km východně od Karlových varů. Na konci 17. a na počátku 18. století zde rod Štampachů nechal vystavět zámek, zámecký kostel, komplex hospodářských budov a velkolepou zámeckou zahradu. V 19. století byla barokní zahrada přeměněna v přírodně-krajinářský park, jehož stopy jsou patrné do současnosti.
Interpretace leteckého snímkování popisovaná v tomto článku je jednou z metod průzkumů a rozborů zámecké zahrady a krajiny na Valči, které by se měly stát podkladem k námětům pro obnovu tohoto historického areálu. Tyto analýzy by měly vést k odhalení vývoje kompozice zámecké zahrady a její návaznosti na okolní krajinu a městečko Valeč.
Vzhledem k tomu, že se nedochoval téměř žádný archivní materiál, který by dokumentoval stav zámecké zahrady v 18 a 19. století, bylo jako jedna z metod průzkumu historické kompozice použito letecké archeologické snímkování. Princip tohoto snímkování je zviditelnění podpovrchové a v reliéfu zachované struktury historické krajiny pomocí tzv. příznaků. V tomto článku jsou analyzovány vybrané letecké snímky s vyznačením zaniklých struktur zámecké zahrady a jejího okolí. K identifikaci historických stop byly použity převážně sněžné příznaky v kombinaci se stínovými.