Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Žižka
Několik poznámek k podobě zámku v Liblicích

In: Průzkumy památek 2/2005, ročník 12, str. 178-183

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Zámek v Liblicích je významnou, dobře známou vrcholně barokní stavbou. Byl postaven v letech 1699–1706 podle návrhu J. B. Alliprandiho. V zámku se dochoval obraz Liblic z počátku 18. století. Obraz je znám již od 40. let 20. století. Podoba zámku je zde odlišná od dnešní podoby. Místo valbových střech ukončují průčelí zámku balustrádové atiky. Již několikrát bylo v literatuře poukázáno na úzkou souvislost tohoto obrazu a liblického zámku vůbec s kresbou Lust-Garten-Gebau J. B. Fischera z Erlachu, publikovanou v roce 1721. Průzkum prováděný při obnově krovu vyvrátil pochybnosti o věrohodnosti tohoto obrazu. Pod krátčaty krovu jsou zachovány zbytky sloupků atiky. Dokumentován byl i zbytek výběhu atikové římsy. Na stěnách střední vyšší části a na komínech se dochovaly otisky nižší střechy a otisky konstrukce staršího krovu. Odlišná byla i úprava parapetů oken oválného sálu. Balustrádové výplně byly provedeny až se současnou střechou. Ta byla provedena nejspíše již v 60. letech 18. století. Hřeben vrcholil kovotepeckou prací – velkou vázou, odstraněnou v 50. letech 20. století.Krov v západní části s profilovanými hambalky, se lišil od jednodušeji zpracovaného krovu nad částí východní.
Při průzkumu byly nad dnešním novorenesančním schodištěm zjištěny zbytky barokního schodiště na terasy a do horního sálu.
Zámek měl v první historické etapě jednobarevné červeně natřené fasády, v poslední historické úpravě dostaly fasády nátěr okrový.