Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Uličný
Staroměstské opevnění v Praze v dokumentaci Rudolfa Hlubinky

In: Průzkumy památek 1/2006, ročník 13, str. 76-88

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V pátém díle knih Zmizelá Praha, věnovaném zaniklým částem pražského opevnění uvádí Zdeněk Wirth údaje získané průzkumem a dokumentací Rudolfa Hlubinky. Protože tyto materiály nebyly nikdy publikovány a nebylo známo nic bližšího o jejich povaze, byly Wirthem citované údaje brány se značnou nedůvěrou. V předkládané práci je možné se s Hlubinovou dokumentací, nalezenou ve Wirthově osobní pozůstalosti, konečně podrobně seznámit a ocenit její výjimečnou vypovídající hodnotu. Z obsahu dokumentace, představující soubor víc jak 100 kvalitních fotografií, deset plánů a stručné popisy, je zřejmý soustředěný zájem na nálezy opevnění Starého Města, vyvolané oproti jiným částem historického jádra velkou stavební aktivitou. Při stavbě Ministerstva obchodu čp. 1039/I na vltavském nábřeží při Anežském klášteře v průběhu května roku 1928 byly odkryty pozůstatky systému opevnění s hlavní hradbou, parkánem, parkánovou zdí a příkopem, představující kdysi nejvýchodnější úsek nábřežní partie opevnění před jeho ohybem k jihu. Při demolici domu čp. 726/I při styku Dlouhé a Hradební ulice v roce 1941 bylo Hlubinkou zjištěno, že západní část domu, otočená do Hradební ulice použila ve svých konstrukcí bývalou parkánovou hradbu a vnitřní skarpu příkopu, patrnou v jeho sklepení. Na místě bývalého premonstránského semináře zvaného Norbetinum, který stál do roku 1928 při ústí Králodvorské ulice do Revoluční třídy, byl nalezen městský příkop. Průzkum prokázal, že stavba nesledovala zcela přesně průběh parkánové zdi, ale byla od něj odkloněna. Nalezen a zdokumentován byl rovněž pozůstatek hlavní hradební zdi. Při stavbě budov čp. 988/I v ulici Na Příkopě, v těsném sousedství Prašné brány, byl v roce 1936 nalezen nevysoký pozůstatek hlavní městské hradby o šíři 230 cm. V celé šíři 17 metrů byl také odhalen parkán a část příkopu. Pozůstatky staroměstského opevnění byly Hlubinkou předpokládány i při stavbě domu čp. 371 na rohu ulic Perlové a 28. října v roce 1930. Tehdy byl nalezena parkánové zeď mírně nepravidelného průběhu, zděné z přitesávané opuky a příkop. V prostoru budovy policejního ředitelství čp. 310/I a v jeho sousedství byla v roce 1930 nalezena hranolová hradební věž a část hlavní hradby vedle úseku parkánu a části parkánové zdi.