Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeDagmar Sedláková
Kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě pražském (dokumentace nálezů při obnově fasády západního průčelí)

In: Průzkumy památek 1/2006, ročník 13, str. 102-105

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Při obnově fasády západního průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí na Starém Městě v Praze jsme měli možnost dokumentovat fragmenty původní fasády (fasády bez portiku) kostela. Bylo možné dokumentovat dobře dochované fragmenty renesanční fasády ? hlavice pilastrů, římsy, vlys a omítkové plochy. Proběhla jejich fotodokumentace i zaměření a následné zakreslení do současné fasády západního průčelí
Nálezy potvrdily, že rozvrh průčelí na Sadelerově rytině Prahy z roku 1606 a na tzv. Křižovnickém plánu (asi 1651-1660) odpovídá učiněným nálezům, vyplývá z nich i skutečně větší šíře původního osového a jediného vstupu. Oba střední pilastry jsou v krajních klenebních polích viditelné a jsou patrné i ve zdivu mezipilířů mezi nově zřízenými třemi vstupy, krytými portikem. Zatímco dozdívky jsou z cihelného nebo smíšeného zdiva, původním stavebním materiálem pilastrů i průčelní fasády byly opukové kvádry. Architektonické články (hlavice, vlys a římsy) jsou z velmi jemného pískovce světlé šedobílé barvy, bez okrových příměsí.