Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeLadislav Varadzin, Ivo Štefan
Archeologický výzkum zaniklé boční lodě konventní baziliky sv. Vavřince na Mělníku-Pšovce

In: Průzkumy památek 2/2006, ročník 13, str. 91-97

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Text prezentuje poznatky získané při archeologickém výzkumu zaniklé severní boční lodi augustiniánské konventní baziliky sv. Vavřince v Pšovce u Mělníka (stř. Čechy). Na základě archeologických nálezů bylo možné: 1) rekonstruovat půdorys boční lodi (obr. 2), která vznikla v 60. letech 13. století a byla zbourána nejspíše na sklonku pozdního středověku; 2) postihnout některé aspekty užívání a podoby interiéru boční lodi, zejména pohřbívání a druhotné rozdělení interiéru dělící příčkou před 3. pilířem; 3) zjistit podobu původního gotického portálu (obr. 3, 7, 8); 4) doložit mladší vstup do boční lodi; 5) doložit adaptaci celého prostoru destruované boční lodi pro uložení asi 25 m3 lidských kostí někdy na počátku novověku. Výsledky výzkumu doplňují poznatky získané během stavebně historického průzkumu konventního kostela publikovaného P. Macekem et al. (2001).