Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJaroslav Panáček
Abondio nebo Aponte?

In: Průzkumy památek 2/2006, ročník 13, str. 125-130

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Jedním z mála známých jmen českolipské stavební historie je jméno údajného místního stavitele první čtvrtiny 18. století Josefa (Giuseppe) Abondia. Do literatury jej uvedl František Zuman ve svém článku o staviteli klášterního kostela v Bělé pod Bezdězem v letech 1708 ? 1712 (Obr. 1) a spojil jeho jméno s údajnou pražskou stavitelskou rodinou Abondiů. V další literatuře, převážně soupisového charakteru, bylo jméno Josefa Abondia spojeno s dalšími stavbami v okolí: konventním chrámem Všech svatých u augustiniánského kláštera v České Lípě z let 1700?1707 (obr. 2), kostelem Narození Panny Marie tamtéž v letech 1706 ? 1710 (obr. 3) a nakonec s dnes zaniklou kaplí Nejsvětější Trojice na Holém vrchu u České Lípy před rokem 1721 (obr. 4).
Zumanovo spojení stavitele bělského klášterního kostela s pražskou stavitelskou rodinou Abbondio je zřejmě naprostým omylem. Abbondiové sice v Praze v 16. a 17. století žili a působili, nebyli to však stavitelé, nýbrž sochaři, medailéři a kreslíři. Žádná kunsthistorická ani encyklopedická literatura nezmiňuje rodinu Abondiů v souvislosti se stavitelstvím. Rovněž žádné prameny o staviteli klášterního kostela sv. Václava v Bělé pod Bezdězem jméno Abbondio (či Abondio) neuvádějí. Jméno stavitele je v bělské matrice uvedeno ve formě Josef Abbund či Abbundt. Jméno Abbondio či Abondio se nevyskytuje v oné době ani mezi známými jmény českolipských měšťanů, ani mezi členy cechu zedníků a kameníků v České Lípě. Před rokem 1687 však se usadil v České Lípě kameník Antonius Apponte a byl přijat 19. prosince tohoto roku za měšťana (obr. 5). Dodnes dochovaný rodný list (obr. 6) dokládá, že se narodil v městečku Mesocco (Mesauci) v dnešním kantonu Graubünden ve Švýcarsku.
Mladším synem Antoniovým byl Josef, který se v letech 1705 ? 1729 často vyskytuje v českolipské knize mistrů cechu zedníků a kameníků pod příjmením Apunte či Apunto (obr. 7). Až na proměnlivou koncovku -e či -o se příjmení shoduje se zněním příjmení stavitele z Bělé pod Bezdězem, resp. z České Lípy, uvedeným v křestní matrice fary v Bělé pod Bezdězem - Abbund či Abbundt. Změna hlásek p v b (resp. bb) a t v d (resp. dt) byla v té době naprosto obvyklá. Vyplývá z toho pouze jediné: žádný stavitel Abbondio v oné době neexistoval a Abbund = Apunte, tedy Josef Aponte!