Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMilena Bartlová
Úvahy o vyobrazení svatováclavské legendy na schodišti Karlštejna

In: Průzkumy památek 2006-Příloha, ročník 13, str. 50-57

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Pro porozumění nástěnných maleb karlštejnského schodiště se příspěvek zabývá nikoli formálními otázkami, nýbrž jinými stránkami historického kontextu: tím, co vyplývá z umístění díla v konkrétním prostoru s jeho praktickými a symbolickými funkcemi, především však jejich zasazením do svatováclavského hagiografického diskursu. Největší pozornost je věnována specifické součásti tohoto diskursu, totiž širší výtvarná tradici vizuální podoby světcovy legendy. Orientaci na hagiografický diskurs, studium maleb jako narativního celku a na otázky"interpiktoriality" (Cynthia Hahn) odůvodňuje kratší metodologický výklad. Získané výsledky prohlubují dosavadní interpretaci maleb na schodišti jako výrazu návaznosti Lucemburků na původní českou vladařskou dynastii. V závěru příspěvek uvažuje o roli tělesného výstupu po schodišti jako jediného způsobu vnímání maleb, jež má důsledky jak pro formální podání obrazů, tak i pro rekonstrukci původní intence tvůrce.