Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeIvan Gerát
Paralely, analógie a kontrasty: poznámky k tematike a funkciám obrazových legiend sv. Václava a sv. Ladislava v 14. storočí

In: Průzkumy památek 2006-Příloha, ročník 13, str. 58-63

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Medzi obrazovými legendami sv. Václava na Karlštejne a sv. Ladislava v anjouovskom legendáriu nepochybne existovali ikonografické i funkčné paralely, v rámci celku príslušného cyklu však neudávali rozhodujúci tón. Funkcie viacerých sekvencií jednotlivých cyklov vykazujú podstatné odlišnosti. Navyše nie je vždy jasné, či príslušná scéna skutočne reagovala na aktuálnu potrebu, alebo skôr len opakovala všeobecnejšie rozšírený topos obrazovej hagiografie. Konštatovanie o podobnosti funkcií oboch cyklov teda platí iba v obmedzenej miere. Nemôže zakryť ani špecifický charakter kultúry každého z týchto stredoeurópskych dvorov, ani nadnárodný či nadštátny, európsky (v zmysle stredovekého kresťanského univerzalizmu) charakter obidvoch obrazových súborov.