Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Bareš, Jiří Brodský
Problematika a způsoby restaurování schodištních cyklů Velké věže hradu Karlštejna. Technologie maleb na základě provedených průzkumů (Dokumentace postupující destrukce maleb na základě dostupných historických pramenů za posledních 170 let)

In: Průzkumy památek 2006-Příloha, ročník 13, str. 78-87

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Malby na stěnách schodiště z 1. poloviny 14. stol. obsahují 28 obrazů legendy o sv. Václavu na vnějších a 9 obrazů legendy o sv. Ludmile na vnitřních stěnách. Tyto cykly doplňují postavy králů a královen před vstupem do kaple sv. Kříže, a andělé s hudebními nástroji na stropě.
Při generální opravě hradu Karlštejn, na přelomu 19. století, byly tyto malby velmi necitlivě přemalovány. Tento stav trval téměř po celé století. V 50.-60. letech byly učiněny první pokusy o odstranění této necitlivé přemalby.
V 90. letech nastala havarijní situace v dolní části schodiště, kdy došlo k opadávání malby i s omítkou. Záchranné práce byly započaty v r. 1994 provedením transferů na 3 obrazech z legendy o sv. Václavu. Současné byly odstraněny přemalby z 19. stol. Na základě výsledků restaurování bylo rozhodnuto pokračovat v restaurování celého cyklu, aby se znovu mohly plně uplatnit zachované části originální malby při respektování úprav z 19. stol. v místech, kde se původní gotické malby nezachovaly. Výsledkem osmileté práce byla plná rehabilitace originální malby u legendy sv. Václava a Ludmily, která byla téměř z 60 % zachovalá. Zbývající plochy s rekonstrukcí maleb, podle pauz originálu provedených na konci 19. stol., byly pojednány tak, aby pouze doplňovaly zachovaný originál.
Z maleb byly rovněž odebrány a analyzovány mikrovzorky určující technologické postupy a rozsah použitých pigmentů.
Na základě existujících kopií těchto maleb (nejstarší z 1. pol. 19. stol.) a průběžné fotodokumentace byl učiněn pokus o evidenci rozsahu ztrát původních omítek i maleb během minulých 170 let