Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujeme
Obrazová příloha. Karlštejn – schodiště Velké věže, nástěnné malby z konce 60. let 14. století

In: Průzkumy památek 2006-Příloha, ročník 13, str. 191-254

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Legenda sv. Ludmily na vnitřní stěně schodiště, odvíjející se od shora dolů
I. Bořivoj sedí na zemi při hostině na Velehradě.-II. Křest Bořivoje. -III. Křest sv. Ludmily.-IV. Křest sv. Ludmily-detail.-V. Stavba mariánského kostela na Pražském hradě.-VI. Trůnící Bořivoj a Ludmila v doprovodu svých šesti dětí.-VII. Smrt knížete Bořivoje.VIII. Korunování knížete Vratislava.-IX. Poslední přijímání sv. Ludmily-malba z 19. století. -X. Tuna a Gomon u dveří komnaty sv. Ludmily.-XI. Tuna a Gomon škrtí sv. Ludmilu-malba z 19. století.
Legenda sv. Václava, odvíjející se na vnější stěně schodiště od zdola nahoru
XII. Kněz Kaich nebo sv. Ludmila vyučují sv. Václava. -XIII. Kněz Kaich nebo sv. Ludmila vyučují sv. Václava, transfer restauroval Antonín Novák.-XIV. Smrt knížete Vratislava.-XV. Korunování sv. Václava.-XVI. Císař Jindřich Ptáčník pokleká před sv. Václavem v doprovodu dvou andělů na říšském sněmu v Řezně.-.XVII. Sv. Václav navštěvuje vězně a sv. Václav osvobozuje vězně, transfer restauroval Antonín Novák.-XVIII. Sv. Václav kácí šibenice.-XIX. Sv. Václav okopává půdu.-XX. Sv. Václav seje obilí.-XXI. Sv. Václav žne a mlátí obilí.-XXII. Sv. Václav připravuje a peče hostie.-XXIII. Sv. Václav peče hostie a nese je do chrámu.-XXIV. Sv. Václav okopává vinice a stříhá hrozny.-XXV. Sv. Václav ve vinném lisu lisuje víno.-XXVI. Sv. Václav nese s Podivenem vdově dříví z lesa.-XXVII. Sv. Václav nese dříví a je vyháněn hajným z lesa.-XXVIII. Radslav klečí před sv. Václavem, kterého doprovázejí tři andělé.-XXIX. Radslav klečí před sv. Václavem v doprovodu tří andělů-detail. -XXX. Hostina na hradě Boleslava ve Staré Boleslavi.-XXXI. Napadení a zabití sv. Václava a nalezení jeho mrtvého těla-přemalba z 19. století.-XXXII. Nalezení mrtvého těla sv. Václava-přemalba z 19. století.-XXXIII. Boleslav s pomocníky se chystají zabít sv. Václava, transfer restauroval Antonín Novák-XXXIV. Ukládání sv. Václava do hrobu a stírání jeho krve ze dveří baziliky ve Staré Boleslavi.-XXXV. Přenesení těla sv. Václava přes potok Rokytku.-XXXVI. Přenesení těla sv. Václava do Prahy a zázrak u Malostranských bran.-XXXVII. Přenesení těla sv. Václava k chrámu sv. Víta v Praze.-XXXVIII. Uložení těla sv. Václava v chrámu sv. Víta.

Ostatková scéna na podestě před vchodem do kaple sv. Kříže
XXXIX. Císař Karel IV. ukládá ostatky do relikviářového kříže, transfer restauroval Antonín Novák.-XL. Císař Karel IV. ukládá ostatky do relikviářového kříže-malba z 19. století, schodiště před vchodem do kaple sv. Kříže.

Přemyslovský a Lucemburský rodokmen císaře Karla IV.
Vnitřní stěna schodiště od shora-Lucemburská dynastie (?)
XLI. Klečící postavy.-XLII. Klečící postavy-torzo.-XLIII. Klečící postavy.-XLIV. Klečící postavy.
Vnější stěna schodiště od shora-rodokmen Přemyslovců (?)
XLV. Klečící postavy.-XLVI. Klečící postavy-torzo.-XLVII. Torzo maleb-snad klečících postav.-XLVIII. Torzo maleb-závěr klečících postav.

Veraikon a andělé na klenbě schodiště
IL. Veraikon, transfer z klenby schodiště ? restauroval Antonín Novák. ? L. Andělé drží pásky s verši mariánské antifony, transfer z klenby schodiště restauroval Antonín Novák. ? LI. Andělé na klenbě schodiště. ? LII. Zpívající andělé s knihami na klenbě schodiště. ? LIII. Dva hudoucí andělé s kvinternou a fidulou, transfer z klenby schodiště restauroval Antonín Novák. ? LIV. Hudoucí anděl s varhanním portativem, transfer z klenby schodiště restauroval Antonín Novák. ? LV. Hudoucí anděl s psalteriem, transfer z klenby schodiště restauroval Antonín Novák. ? LVI. Hudoucí anděl s žaltářovou harfou, transfer z klenby schodiště restauroval Antonín Novák.