Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Bradna
Poznatky restaurátora získané při restaurování románského portálu kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem

In: Průzkumy památek 1/2007, ročník 14, str. 87-102

Celý článek ve formátu pdf:

Anotace: Poznatky průzkumu, vývoj památky i stavební konstrukce, důkazy druhotného osazení portálu (1170), doba vzniku předsíně, opravy, stavební změny v době baroka, změny úrovně terénu, naznačeny autorské souvislosti a restaurátorské postupy, rozdíly v užití a zpracování materiálu.