Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeHynek Látal
Poznámky ke stavební historii kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti

In: Průzkumy památek 1/2008, ročník 15, str. 135-142

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V roce 2006 byl na dvou žulových kvádrech jihovýchodního nároží lodi kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nalezen velmi významný fragment pozdně středověkých slunečních hodin. Jejich původní umístění, vzhled, funkci a také dataci lze určit na základě rekonstrukce stavební historie kostela a celého areálu. Dnešní kostel z přelomu 15. a 16. století měl pravděpodobně svého předchůdce z 1. poloviny 14. století, ale nelze v něm zjistit žádné pozůstatky starší stavby. Počátek stavby dnešního kostela je možno klást do doby po roce 1481. Presbytář byl zaklenut v roce 1488 a byl opatřen vybavením. Dokazuje to mřížka sanktuáře v levé stěně presbytáře, která nese dataci z roku 1492. Současně byly postaveny obvodní zdi trojlodí, části pilířů i západní kruchta kostela s vchodem do depozitáře nad jižní předsíní. Torzo trojlodí zůstalo beze střechy. Následovala asi dvacetiletá přestávka ve stavbě, přičemž dlouhodobé povětrnostní vlivy zanechaly na odhalených žulových prvcích stopy po jejich degradaci. Kvůli této přestávce došlo také ke změně obrazce na klenbě trojlodí. Tato změna je viditelná na výbězích klenebních žeber na obvodních zdech trojlodí. Kostel byl nakonec dokončen a vysvěcen v roce 1507. V této době byly na fasádě kostela vytvořeny sluneční hodiny, které zkonstruoval zřejmě některý ze specialistů z kláštera ve Vyšším Brodě. Tyto hodiny mohly obyvatelům sloužit až do závěru 19. století, kdy je zakryla okolní nová zástavba a především náhrobní desky ze zrušeného hřbitova. Právě pod dvěma deskami rodiny Wagnerových se dnes nachází dobře viditelný fragment slunečních hodin. Byla provedena jejich rekonstrukce, která ukázala jejich někdejší vysoké výtvarné kvality. Sluneční hodiny v Dolním Dvořišti z počátku 16. století patří k nejstarším slunečním hodinám v Čechách.