Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZdeněk Dragoun, Matouš Semerád
Spodní podlaží románského domu v Hrzánském paláci čp. 558/I v Celetné ulici na Starém Městě pražském

In: Průzkumy památek 2/2008, ročník 15, str. 127-131

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: V dubnu 2008 byla zahájena rekonstrukce suterénních prostor domu se známými pozůstatky románského obytného objektu v severovýchodním rohu půdorysu. Při této příležitosti byl detailně zdokumentována odkrytá románská podoba spodního podlaží stavby. Skládala se ze zhruba čtvercové místnosti při uliční čáře a ze šíjového vstupu od jihu, t. zn. z hloubky domovní parcely. Klenba vstupní šíje a portál vstupu byly brutálně porušeny při předchozích stavebních úpravách, které proběhly bez vědomí památkářů i archeologů.
V interiérových stěnách spodního podlaží domu byly zdokumentovány minimálně dvě odkládací niky a pozůstatky patrně tří oken. Otvor v severní stěně tvořila patrně dvojice oken s vyzděným středním sloupkem mezi nimi. Umístění relativně širokého okna směrem do ulice je mezi zdejšími románskými výjimečné, okna v jiných románských domech směřují do boků nebo do zadní části parcely. Nika v západní stěně, větší než otvor, kterým se otevírala do místnosti, byla opatřena vpadlinou, která umožňovala umístění prvků potřebných pro její uzavírání. Téměř intaktně zůstala dochována i křížová klenba s kamenicky opracovanými spodními partiemi klenebních výběhů. Pečlivé kamenické opracování kvádříků, úzké, podřezávané spáry a celková elegance provedení nasvědčuje vzniku stavby ve starším horizontu budování pražských románských domů ještě na konci 12. století. Nevelký pozůstatek dřevěného prvku klenebního bednění bohužel neumožnil dendrochronologické datování.