Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePavel Borský
Kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově u Telče

In: Průzkumy památek 2/2009, ročník 16, str. 139-148

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Ves Urbanov (okres Jihlava, kraj Vysočina) přináležela v raném novověku k telčskému panství. Zdejší farní kostel sv. Jana Křtitele je poprvé doložen zmínkou o patronátním právu k roku 1355. Kostel stojí ve výšinné poloze na ostrožně stranou zástavby a jedná se původně o pozdně románskou stavbu. Stavební vývoj kostela byl již v literatuře popsán a staré jádro svatyně bylo podrobně rekonstruováno. Předložené výsledky nového průzkumu kostela stavební vývoj dále upřesnily. Pozdně románský tribunový kostel z doby kolem roku 1220 byl přestavěn kolem roku 1527. K přestavbě došlo za Adama I. z Hradce, který byl jako tehdejší majitel panství i vykonavatelem patronátního práva. Přesné určení doby přestavby se opírá o dendrochronologickou dataci jednoho druhotně použitého stropního trámu do roku 1527. Trám je zdobený šablonovou malbou v cihlově červené barvě. Při přestavbě bylo pozdně románské ukončení lodi neznámé původní podoby (kvadratický závěr, apsida nebo chór s apsidou ?) nahrazeno polygonálním závěrem a zaklenuto. K severní straně kněžiště byla přistavěna klenutá sakristie se žebrovým vzorem v podobě čtyřcípé hvězdy. Před jižní pozdně románský portál ve vstupu do lodi byla postavena zděná hranolová věž, která snad byla ukončena dřevěnou zvonicí. Loď kostela byla plochostropá a trámový strop s předpokládaným jednoduchým záklopem byl ozdoben šablonovou malbou. Kolem roku 1650 (před 1662) byla k pozdně gotické sakristii připojena klenutá kaple. Po požáru roku 1704 byla věž v neznámém rozsahu opravena a ukončena asi cibulí s lucernou. Kostel byl barokizován postupně od 60. let 18. století. Podle dendrochronologické datace dochovaného krovu byla krátce po roce 1765 prodloužena loď k západu a pod novým krovem zaklenuta. Přestavba byla dokončena v 80. letech 18. století zaklenutím presbytáře, vybudováním oratoře v patře věže a prořízením nového mobiliáře. Předpokládané ukončení věže cibulí s lucernou bylo nahrazeno dochovanou stanovou střechou hypoteticky ve druhé polovině 19. století. K nejzajímavějším novým nálezům patří dosud nepovšimnutý druhotně užitý stropní trám se šablonovou malbou. Trám je malovaný na třech stranách pomocí šablony s motivem proti sobě stojících gryfů. Mezi nimi je asi stylizovaný vegetabilní motiv (strom života ?).