Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMichaela Balášová
Renesanční terakoty z bývalého zámku v Chomutově

In: Průzkumy památek 2/2009, ročník 16, str. 148-155

Celý článek ve formátu pdf:

Resumé: Terakotové články ze sbírky chomutovského muzea tvořily původně součást architektonické výzdoby někdejšího renesančního zámku v Chomutově. Přinejmenším větší část souboru nechal nejspíše osadit tehdejší pán Chomutova, Šebestián z Veitmíle, po roce 1525, při současném stavu poznání ale nelze určit konkrétní umístění jednotlivých prvků. Terakotová výzdoba zahrnovala portál dveří a různé typy okenních či dveřních ostění, u řady článků se ale jejich funkci nepodařilo určit vůbec. I když se jednalo o velmi kvalitně zpracované články nesporné estetické hodnoty, patrně nevydržely zdobit zámek déle než několik desítek let. Minimálně část terakot byla odstraněna nejpozději na přelomu 16. a 17. století, mohlo k tomu ale dojít i dříve ? např. v souvislosti s úpravami tehdy už skutečné aristokratické rezidence Hasištejnských z Lobkovic nebo Jiřího Popela z Lobkovic. Vzhledem k množství evidovaných typů, zastoupených vesměs jenom jedním exemplářem, představují dochované terakoty bezesporu pouze malou část původního souboru.