Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZdeněk Dragoun, Jaroslav Podliska, Matouš Semerád
Románská okna domu čp. 156/I v Husově ulici v Praze

In: Průzkumy památek 1/2010, ročník 17, str. 83-90

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: V rámci stavebních úprav domu čp. 156/I v Husově ulici na Starém Městě pražském byly odhaleny vnější líce dvojice okének severní stěny hlavní místnosti spodního podlaží zdejšího románského domu. V obou případech byly odkryty pozůstatky uzavíracích prvků oken. Základní součástí uzavírání byla patrně dřevěná deska, která svým pohybem ve vodících drážkách v parapetu a překladu ostění umožňovala kompletní uzavření nevelkého okna (šířka 42,5 cm, výška 17 cm). V případě otevření byla kompletně zasunuta do hluboké kapsy na východní straně okna. Před touto deskou byla umístěna ochranná mříž, tvořená třemi vodorovnými pruty, zasazenými do stojek ostění. Stavba domu je kladena do staršího horizontu pražských románských domů, do 2. poloviny 12. století. Komplikovaná konstrukce s prvky zasahujícími do značné hloubky zdiva nemohla být realizována jindy než v průběhu samotné stavby, dodatečný vznik systému uzavírání okna vylučujeme.
Odhalená okna a jejich úprava svědčí o jejich využívání zejména pro větrání zahloubeného spodního podlaží, v chladných obdobích zřejmě i pro zabránění úniku tepla z něj. Osvětlovací funkce oken byla vzhledem k jejich rozměrům patrně druhotná a méně významná. Obsluhování zasouvací partie nám připadá jednodušší z exteriérové strany, v interiéru by muselo být řešeno buď zvláštními přídavnými prvky nebo zlepšením přístupu do hluboké a vysoko umístěné okenní niky. Veškeré zjištěné detaily hovoří jednoznačně pro skutečnost, že pečlivě provedená práce je dílem specializované stavební huti s použitím promyšlených pracovních postupů a dosažením sofistikovaného výsledku. Vzhledem k těmto skutečnostem i k datování stavby lze uvažovat o přímém podílu strahovské stavební huti, jejíž přítomnost avizuje použití strahovského vyměřovacího modulu římské stopy i přítomnost převýšené portálové niky ve vstupu do hlavní místnosti spodního podlaží domu.